Αέρια συσκευασίας, packaging gases
PDFΕκτύπωσηE-mail

Foodbites |

Εκτύπωση

Τα αέρια, πλην του αέρα, τα οποία εισάγονται σε περιέκτη πριν, κατά ή μετά την τοποθέτηση τροφίμου στον εν λόγω περιέκτη με στόχο την καλύτερη ή/και επί μακρότερο διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου