Νέοι κανόνες επισήμανσης για το κρέας
PDFΕκτύπωσηE-mail

Foodbites |

Εκτύπωση

Νέοι κανόνες επισήμανσης για το κρέας

Από την 1η Απριλίου 2015 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 1337/2013 με τον οποίο επεκτείνεται η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης ή του τόπου καταγωγής πέραν των βοοειδών και στα νωπά και κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Κανονισμού 1169/2011 θεσπίζονται ειδικοί κανόνες επισήμανσης σχετικά με

για τα νωπά και κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών