Νομοθεσία Νομοθεσία & Προδιαγραφές Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Υλικά σε επαφή
PDFΕκτύπωσηE-mail

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Κοινοτική Νομοθεσία

Γενικά – Οριζόντια νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1935/2004 περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα

Επίσης στον Κανονισμό 2023/2006, περιγράφονται οι Ορθές Παραγωγικές Πρακτικές για την παραγωγή υλικών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα

Ειδική Νομοθεσία

Κεραμικά

Η Οδηγία 84/500 αναφέρεται στα κεραμικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

Σύμφωνα με αυτή, ως «κεραμικά αντικείμενα» νοούνται τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από μείγμα ανόργανων ουσιών υψηλής συνήθως περιεκτικότητας σε άργιλο ή πυριτικό ασβέστιο, στα οποία έχουν, ενδεχομένως, προστεθεί μικρές ποσότητες οργανικών ουσιών. Στα αντικείμενα αυτά δίνεται, αρχικά, ένα συγκεκριμένο σχήμα το οποίο, στη συνέχεια, καθίσταται μόνιμο με όπτηση. Μπορούν να είναι υαλοποιημένα, εγκαυστοποιημένα ή/και διακοσμημένα.

Στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της Οδηγίας αναφέρονται κανόνες για τον προσδιορισμό και την μέθοδο ανάλυσης για τη μετανάστευση μολύβδου και καδμίου από το κεραμικό στο τρόφιμο.

 

Πλαστικά

Για τα υλικά της κατηγορίας αυτής ισχύει ο Κανονισμός 10/2011 ο οποίος στην ουσία περιγράφει εξειδικευμένες προδιαγραφές του Κανονισμού 1935/2004

Εφαρμόζεται σε

α) υλικά και αντικείμενα και μέρη αυτών που συνίστανται αποκλειστικά από πλαστική ύλη

β) πλαστικά πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα που συγκρατούνται μεταξύ τους με κόλλα ή άλλους τρόπους

γ) υλικά και αντικείμενα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα οποία εκτυπώνονται ή/και επιστρώνονται με επίχρισμα

δ) στρώματα ή επιχρίσματα από πλαστική ύλη, που σχηματίζουν παρεμβύσματα σε πώματα και συστήματα πωματισμού τα οποία, μαζί με τα εν λόγω πώματα και συστήματα πωματισμού, συνιστούν σύνολο δύο ή περισσότερων στρωμάτων υλικών διαφορετικών τύπων

ε) στρώματα πλαστικής ύλης σε πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα πολλαπλών υλών

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον:

α) πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 1935/2004 κατά τη σκοπούμενη και προβλέψιμη χρήση

β) πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού 1935/2004

γ) πληρούν τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού 1935/2004

δ) κατασκευάζονται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παραγωγής, όπως ορίζεται στον κανονισμό 2023/2006

ε) πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη σύσταση και τη δήλωση που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του Κανονισμού 10/2011

Ειδικές απαιτήσεις για τις ουσίες

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή στρωμάτων πλαστικής ύλης σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς και προδιαγραφές που τίθενται από τον Κανονισμό 10/2011:

α) στο όριο ειδικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 11

β) στο όριο συνολικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 12

γ) στους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στη στήλη 10 του πίνακα 1 του σημείου 1 του παραρτήματος I·

δ) στις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I.

Νανοϋλικά χρησιμοποιούνται μόνον εάν επιτρέπονται ρητώς και αναφέρονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος I.

 Όρια ειδικής μετανάστευσης

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια ειδικής μετανάστευσης (SΜL) που καθορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού 10/2011. Τα εν λόγω όρια ειδικής μετανάστευσης (SΜL) εκφράζονται σε mg ουσίας ανά kg τροφίμου (mg/kg). Για ουσίες για τις οποίες δεν προβλέπονται όριο ειδικής μετανάστευσης ή άλλοι περιορισμοί στο παράρτημα I, ισχύει γενικό όριο ειδικής μετανάστευσης 60 mg/kg.

Ανακυκλωμένα πλαστικά

Για τα υλικά και τα αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ισχύει ο Κανονισμός 282/2008

Μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης

Οδηγία 2007/42 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα (Κωδικοποιημένη έκδοση)

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας αυτής, η μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης είναι ένα λεπτό φύλλο που λαμβάνεται από μια εξευγενισμένη κυτταρίνη, προερχόμενη από μη ανακυκλωμένο ξύλο ή βαμβάκι. Προκειμένου να καλυφθούν ο τεχνικές απαιτήσεις, μπορεί να προστεθούν κατάλληλες ουσίες μέσα στη μάζα ή στην επιφάνεια. Οι μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης μπορούν να επικαλυφθούν στη μία ή και στις δύο όψεις τους.

Η Οδηγία 2007/42 εφαρμόζεται στις μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή και οι οποίες προορίζονται να έλθουν σε επαφή ή έρχονται σε επαφή, σύμφωνα με τον προορισμό τους, με τρόφιμα και οι οποίες:

α) είτε αποτελούν μόνες τους τελικό προϊόν

β) είτε αποτελούν μέρος τελικού προϊόντος το οποίο περιέχει και άλλα υλικά.

 

 

 

 

 

Share

follow  facebook1 twitter1 rss1

 

 

 

 open graph 250

 
foodwastetrofos5 

 
 
oinografies new
Διαφήμιση 
hotbites
monography
afieroma
 
exploresite
bletsas

newsletter
faq
answers

Διαφήμιση

Εγγραφή στα Newsletters του Foodbites

Εγγραφτείτε στα newsletters του Foodbites και λάβετε όλες τις εξελίξεις στο χώρο της διατροφής εύκολα και γρήγορα, στο inbox σας!

Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει
Foodbites Magazine
Νέα της αγοράς των τροφίμων και διατροφικές τάσεις . Εξελίξεις, νέα προϊόντα και ιστορίες τροφίμων
Foodbites Science Briefs
Εξελίξεις και καινοτομία στο χώρο της επιστήμης & τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής. Ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων. Νομοθεσία τροφίμων.