Ποιες οι ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για τις χρωστικές;
PDFPrintE-mail

Print


Όταν σε ένα τρόφιμο προστίθενται μία ή περισσότερες από τις χρωστικές

Τότε στην επισήμανση του τροφίμου προστίθεται η δήλωση «μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά»
Εξαιρούνται  τα τρόφιμα στα οποία η (οι) χρωστική(-ές) έχουν χρησιμοποιηθεί για υγειονομικά ή άλλα σήματα σε προϊόντα με βάση το κρέας ή για το σφράγισμα ή τη διακοσμητική χρώση κελύφων αυγών.