Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την επισήμανση των αλλεργιογόνων;
PDFPrintE-mail

Print

Ποια είναι τα αλλεργιογόνα συστατικά που πρέπει να δηλώνονται στον κατάλογο των συστατικών;
Στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1169/2011 αναφέρονται οι ουσίες που προκαλούν δυσανεξίες ή αλλεργίες και πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο των συστατικών.

Υπάρχουν εξαιρέσεις σε συτόν τον κατάλογο;
Ναι, οι οποίες αναφέρονται επίσης στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1169/2011