Επικαιροποίηση Κώδικα Τροφίμων & Ποτών
PDFPrintE-mail

Foodbites |

Print

Επικαιροποίηση Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

Με αποφάσεις του ΑΧΣ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11 και 124, 126 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Η τροποποίηση του άρθρου 11 «επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων», αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/91 στο ελληνικό δίκαιο σχετικά με την αναγραφή του αριθμού παρτίδας στα προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η τροποποίηση των άρθρων 126 «Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα» και 124 «Διατηρημένα με αποστείρωση ή με συμπύκνωση προϊόντα τομάτας» πραγματοποιήθηκε για την εναρμόνιση προς την Οδηγία 2012/12
Τα κυριότερα σημεία επικαιροποίησης είναι τα εξής:

Πρόσβαση στα άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών