Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) & HACCP , Food Safety Management System (FSMS)

Το σύνολο των στοιχείων (εγχειρίδια, διαδικασίες, έγγραφα, μετρήσεις, κλπ) που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση τροφίμων με ένα συγκεκριμένο μηχανισμό δόμησης ώστε να τεκμηριώσει την παραγωγή, διάθεση ή/και διακίνηση ασφαλών τροφίμων. Ένα σύστημα ΣΔΑΤ πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 852/2004 και να λαμβάνει υπ΄οψιν τις αρχές του HACCP. Συνήθως η δόμησή του ακολουθεί ένα διεθνές Πρότυπο όπως ISO 22000:2005, BRC, IFS, κλπ.

© 2024 foodbites