Οξέα, acids

Χημικές ενώσεις με τις εξής ιδιότητες
1.    Απελευθερώνουν ιόντα υδρογόνου όταν διαλύονται στο νερό
2.    Το Η μπορεί να αντικατασταθεί με άτομα μετάλλων
3.    Αντιδρούν με βάσεις για σχηματισμό αλάτων και νερού
Τα οξέα διακρίνονται σε ανόργανα και οργανικά. Τα ανόργανα οξέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία των τροφίμων ή για τον καθαρισμό εξοπλισμού. Τα οργανικά οξέα απαντώνται σε μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων είτε ως φυσικώς ευρισκόμενα συστατικά τους είτε προστιθέμενα για κάποιο τεχνολογικό σκοπό. (πχ ως  Πρόσθετα που αυξάνουν την οξύτητα τροφίμων ή/και που τους προσδίδουν όξινη γεύση .  Σημαντικά οργανικά οξέα των τροφίμων είναι τα λιπαρά οξέα, τα αμινοξέα, κλπ     

© 2024 foodbites