Αλγινικά άλατα, Alginic salts

Άλατα του αλγινικού οξέος που βρίσκονται και απομονώνονται από φύκη υπό την μορφή ασβεστίου ή ελεύθερου οξέος.
Άλατα με σίδηρο, μαγνήσιο κλπ εμφανίζουν μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού και γι αυτό χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές, πηκτικά μέσα και για βοηθητικά δημιουργίας  gel σε πολλές εφαρμογές της βιομηχανίας τροφίμων.

© 2024 foodbites