Αλλαγή του τρόπου κατάρτισης του κοινοτικού καταλόγου με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς υγείας

Ανακοινώθηκε από την Ε. Επιτροπή η νέα διαδικασία κατάρτισης του κοινοτικού καταλόγου των εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας του άρθρου 13 του Κανονισμού 1924/2006 περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Τι αλλάζει

1. Λόγω του μεγάλου αριθμού ισχυρισμών υγείας που κατατέθηκαν στην EFSA η αρχική πρόβλεψη για έκδοση του καταλόγου με τους εγκεκριμένους ισχυρισμούς μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2010 θεωρείται ανέφικτη

2. Όλοι οι ισχυρισμοί υγείας για όλα τα τρόφιμα πλην βοτάνων θα πρέπει να αξιολογηθούν από την EFSA μέχρι τον Ιούνιο του 2011, ενώ η αξιολόγηση των ισχυρισμών υγείας που αφορούν σε βότανα θα ξεκινήσει μετά την 31η Ιουνίου 2011.

3. Εν συνεχεία μετά από κάθε προθεσμία θα ακολουθείται η διαδικασία για την έγκριση ή την απόρριψη των ισχυρισμών από τα Κράτη-Μέλη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες

http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims/ndaclaims13.htm

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/health_claims_en.htm

Πηγή: DG SANCO

 

© 2024 foodbites