Ισοηλεκτρικό σημείο αμινοξέος, Aminoacid Isoelectric point

Σε συγκεκριμένη τιμή pH, τα αμινοξέα εμφανίζονται ηλεκτρικά ουδέτερα. Σε αυτήν την τιμή pH οι συγκεντρώσεις του οξέος και της βάσης εξισώνονται. Το σημείο αυτό είναι γνωστό ως ισοηλεκτρικό σημείο (pI), είναι σαφώς καθορισμένο για κάθε αμινοξύ και έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτό

© 2024 foodbites