Αντισυσσωματοποιητικοί (αντισσυσωματικοί) παράγοντες, anti-caking agents

Τα πρόσθετα που μειώνουν την τάση μεμονωμένων σωματιδίων τροφίμου να

προσκολλώνται μεταξύ τους

© 2024 foodbites