egg shopping 2387153

Απαντάμε στις καθημερινές απορίες σας για το αυγό!

Πώς θα διατηρήσω τα αυγά στο σπίτι; Πρέπει να τα πλένω; Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στην ετικέτα του αυγού; Αυτές είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες απορίες που έχουμε όταν αγοράζουμε αυγά. Το foodbites απαντά στις καθημερινές αυτές απορίες σας. Διαβάστε στο άρθρο μας πληροφορίες για τους κανόνες αποθήκευσης και χειρισμού των αυγών, καθώς και για το πώς διαβάζουμε την ετικέτα στα αυγά που αγοράζουμε.

Διατήρηση & χειρισμός αυγών στο σπίτι

Σε τι συνθήκες πρέπει να διατηρώ τα αυγά στο σπίτι;
Μετά την αγορά, συνιστάται η διατήρηση των αυγών στο ψυγείο μέχρι την ημερομηνία ανάλωσης που αναγράφει η συσκευασία τους

Σε ποιο σημείο του ψυγείου να τοποθετήσω τα αυγά;

Συνιστάται η διατήρηση τους σε κλειστό χώρο του ψυγείου ώστε να μην βρίσκονται σε άμεση επαφή με άλλα τρόφιμα.

Πρέπει να πλένω τα αυγά πριν τα διατηρήσω στο ψυγείο;
Το πλύσιμο των αυγών δεν συνιστάται. Από τους πόρους του κελύφους ενδέχεται με το πλύσιμο του αυγού να περάσουν στο εσωτερικό του μικρόβια (ακόμη και παθογόνα όπως η Σαλμονέλλα) που μπορεί να υπάρχουν σε αυτό. Έτσι εάν τα αυγά αυτά καταναλωθούν ωμά ή χωρίς επαρκή θερμική επεξεργασία ενδέχεται να προκαλέσουν νοσήματα στον καταναλωτή. Συνιστάται λοιπόν πριν την διατήρηση των αυγών στο ψυγείο να τα σκουπίζουμε με στεγνό χαρτί το οποίο μετά θα απορρίπτουμε. Επίσης θα πρέπει πριν και μετά το χειρισμό αυγών να πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας

Υπάρχουν συνταγές που χρησιμοποιούν ωμά αυγά. Είναι επικίνδυνα; Τι να κάνω;

Συνιστάται η χρήση παστεριωμένου αυγού ή η αγορά έτοιμων προϊόντων τα οποία φτιάχνονται με παστεριωμένο αυγό. Αν εντούτοις θέλετε να ετοιμάσετε τα προϊόντα αυτά μόνοι σας με τη δική σας συνταγή, συνιστάται η παστερίωσή των αυγών πριν τη χρήση. Ένας απλός τρόπος είναι με χρήση μπαιν – μαρί όπου θα θερμάνετε το αυγό προσεκτικά με συνεχή ανάδευση για να μην κολλήσει, σε θερμοκρασία 65ο για 15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Καλό είναι αν ακολουθήσετε το χειρισμό αυτό, να αγοράσετε ένα θερμόμετρο ακίδας για να μετρήσετε τη θερμοκρασία του αυγού.

Διαβάζω την ετικέτα στα αυγά

Στην ετικέτα βλέπω ότι τα αυγά είναι Κατηγορίας Α. Τι σημαίνει αυτό;
Τα αυγά ανάλογα με την ποιότητά τους ταξινομούνται στις κατηγορίες Α και Β.
Τα αυγά της κατηγορίας Α παρουσιάζουν  τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά.
α) κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα
β) αεροθάλαμος: ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 mm, σε κατάσταση ηρεμίας· για αυγά όμως που διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη «εξαιρετικά», το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm
γ) κρόκος: ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, χωρίς σαφές περίγραμμα, μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και επανέρχεται στην κεντρική θέση
δ) ασπράδι: φωτεινό, διαυγές
ε) βλαστικός δίσκος: ανεπαίσθητη ανάπτυξη
στ) ξένες ύλες: δεν επιτρέπεται
ζ) ξένη οσμή: δεν επιτρέπεται

Αυγά της κατηγορίας Β είναι τα αυγά τα οποία δεν εμφανίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προορίζονται για χρήση από τη Βιομηχανία Τροφίμων

Στη συσκευασία των αυγών υπάρχει ένδειξη σχετικά με το βάρος τους. Τι δείχνει η ένδειξη αυτή;
Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινομούνται ανάλογα με το βάρος ως εξής:
α) XL — πολύ μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 73 g
β) L — μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63 g και μικρότερο των 73 g
γ) M — μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53 g και μικρότερο των 63 g
δ) S — μικρό: βάρος μικρότερο των 53 g

Τι στοιχεία πρέπει να έχει η επισήμανση των  συσκευασιών αυγών;
Τα αυγά πρέπει να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας. Ωστόσο, τα αυγά που διατίθενται στο εμπόριο ως “Εξαιρετικά” ή “Εξαιρετικά φρέσκα” πρέπει να ταξινομούνται, σημαίνονται και συσκευάζονται εντός τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας
Οι συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο:
α) τον κωδικό του κέντρου συσκευασίας
β) την κατηγορία ποιότητας
γ) την κατηγορία βάρους
δ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις επισήμανσης για τον τρόπο εκτροφής;
Οι  συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να φέρουν τη μέθοδο εκτροφής στην εξωτερική επιφάνεια κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο. Για την ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής, χρησιμοποιούνται οι όροι
1-    Αυγά ελεύθερης βοσκής
2-    Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής
3-    Αυγά κλωβοστοιχίας

Τι πληροφορίες πρέπει να δίνονται στη χύμα πώληση αυγών;
Για πωλήσεις αυγών χύμα, είναι σκόπιμο να παρέχονται στον καταναλωτή με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) η κατηγορία ποιότητας
β) η κατηγορία βάρους
γ) ένδειξη της μεθόδου εκτροφής
δ) διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού
ε) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Τι είναι τα κέντρα συσκευασίας;
Είναι τα κέντρα ωοσκόπησης ή ωοσκοπικά κέντρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις συσκευασίας αυγών οι οποίες διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό έλεγχο των αυγών.  Αυτός περιλαμβάνει:
α) κατάλληλο εξοπλισμό ωοσκόπησης, για την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού χωριστά,
β) εξοπλισμό μέτρησης του ύψους του αεροθαλάμου
γ) εξοπλισμό ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία βάρους
δ) εξοπλισμό σήμανσης των αυγών

Αναλυτικές πληροφορίες για την επισήμανση των αυγών μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική σελίδα της νομοθεσίας

Κωσταντίνος Καραβασίλης, Γεωπόνος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων MSc, MBA

© 2024 foodbites