Σκουρόχρωμο Σκληρό Ξηρό κρέας, Dark Firm Dry (DFD)

Πρόκειται για απόκλιση από τη φυσιολογική τιμή του pH του κρέατος μετά τη σφαγή του ζώου. Αν το ζώο στρεσάρεται πριν τη σφαγή τότε μειώνεται το γλυκογόνο και συνεπώς παράγεται μικρή ποσότητα γαλακτικού οξέος οδηγώντας σε pH>6. Αυτή η απόκλιση δίνει κρέας Σκουρόχρωμο Σκληρό Ξηρό

© 2024 foodbites