Ηλεκτρονική γλώσσα, E-tongue

Συσκευές που αποτελούνται από διατάξεις μεμβρανών λιπαρών/πολυμερών οι οποίες μπορεί να ποσοτικοποιήσουν τις γεύσεις διαφόρων συστατικών όπως μιγμάτων αμινοξέων, τροφίμων και ποτών. Οι ειδικές αυτές διατάξεις μεμβρανών είναι προσαρμοσμένες σε ειδικού τύπου πολυκαναλικά ηλεκτρόδια στα οποία οι διαφορές τάσης που προκύπτουν από τα ηλεκτρικά σήματα που παράγονται στις μεμβράνες κατά την επαφή τους με το υλικό συγκρίνονται με ηλεκτρόδια αναφοράς και επεξεργάζονται στην συνέχεια από υπολογιστή. Τα σήματα που παράγονται στις μεμβράνες είναι διαφορετικά μεταξύ ουσιών με διαφορετικές γεύσεις και ίδια για ουσίες με τις ίδιες γεύσεις. Με αυτές τις συσκευές μπορούν να προσδιοριστούν οι βασικές γεύσεις (γλυκό, ξινό, αλμυρό, πικρό, umami)

© 2024 foodbites