Ηλεκτροδιέγερση, Electrostimulation

Η ελεγχόμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε σφάγια ζώων αμέσως μετά τη σφαγή. Χρησιμοποιείται ως τεχνική επιταχυνόμενης ωρίμανσης του κρέατος έτσι ώστε να αποφευχθεί η σκλήρυνσή του που προκαλείται κατά την ψύξη του μετά τη σφαγή. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η τρυφερότητα του κρέατος και το χρώμα του διατηρείται λαμπερό. Με τη διαβίβαση του ηλεκτρικού ρεύματος διασπώνται οι δεσμοί μεταξύ ακτίνης και μυοσίνης στους μυς του κρέατος με αποτέλεσμα τη βελτίωση της τρυφερότητας του.

Ηλεκτροδιέγερση, Electrostimulation

Η ελεγχόμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε σφάγια ζώων αμέσως μετά τη σφαγή. Χρησιμοποιείται ως τεχνική επιταχυνόμενης ωρίμανσης του κρέατος έτσι ώστε να αποφευχθεί η σκλήρυνσή του που προκαλείται κατά την ψύξη του μετά τη σφαγή. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει η τρυφερότητα του κρέατος και το χρώμα του διατηρείται λαμπερό. Με τη διαβίβαση του ηλεκτρικού ρεύματος διασπώνται οι δεσμοί μεταξύ ακτίνης και μυοσίνης στους μυς του κρέατος με αποτέλεσμα τη βελτίωση της τρυφερότητας του.

© 2024 foodbites