Γαλακτωματοποίηση, Emulsification

Μέθοδος επεξεργασίας κατά την οποία δημιουργούνται γαλακτώματα με τη διασπορά ενός υλικού με τη μορφή πολύ μικρών σφαιριδίων μέσα σε ένα άλλο που σε κανονικές συνθήκες δε θα μπορούσαν να αναμιχθούν (πχ λάδι σε νερό). 

© 2024 foodbites