Ελαστάση – Ελαστάσες, Elastase

Ένζυμα (της κατηγορίας των πρωτεϊνασών) που καταλύουν την υδρόλυση της ελαστίνης. Μέχρι τώρα έχουν χαρακτηριστεί τρεις διαφορετικές ελαστάσες (λευκοκυτταρική, παγκρεατική, παγκρεατική ελαστάση ΙΙ) βάσει της επιλεκτικής δράσης τους σε συγκεκριμένους δεσμούς. Μπορεί να παραχθεί επίσης και από μικροοργανισμούς.

© 2024 foodbites