Φρούτα της θάλασσας

Τα τρόφιμα που ομαδοποιούνται κάτω από αυτό το όνομα περιλαμβάνουν τα καρκινοειδή, τα ζώα των οποίων το σώμα καλύπτεται με ένα εξωτερικό σκελετό, και τα μαλάκια, ασπόνδυλα ζώα με μαλακό σώμα. Σε αυτή τη δεύτερη ομάδα ανήκουν και τα δίθυρα μαλάκια, δηλαδή ζώα που ζουν μέσα σε ένα κέλυφος, που περιλαμβάνει δύο χωριστά μέρη (ή βαλβίδες), όπως τα μύδια, στρείδια, χτένια κλπ.

© 2024 foodbites