Νερό, χυμοί, ποτά

Χυμοί φρούτων

Κοινοτική Νομοθεσία

Η βασική Οδηγία για τους χυμούς φρούτων είναι η Οδηγία 2001/112.

Στις 19.04.2012 εκδόθηκε η Οδηγία 2012/12 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2001/112.

Codex Alimentarius

Codex Standard for fruit juices & nectars

 

Αλκοολούχα Ποτά

Κοινοτική Νομοθεσία

Ο Κανονισμός 110/2008 ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Δείτε τον τεχνικό φάκελο που έχει κατατεθεί για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης “Ούζο“.

 

© 2024 foodbites