Ποια είναι τα βασικά προαπαιτούμενα που έχω υποχρέωση να τηρώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι η τήρηση κάποιων γενικών πρακτικών ή προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως λέγονται . Τέτοια προαπαιτούμενα προγράμματα είναι 

  • η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής, 
  • ο σωστός σχεδιασμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 
  • η εξασφάλιση παροχής νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, 
  • ο αποκλεισμός βιολογικών εχθρών (έντομα, πτηνά, τρωκτικά), 
  • η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, 
  • η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού μετρήσεων
  • εξασφάλιση διαδικασιών επαρκούς καθαρισμού και εξυγίανσης εξοπλισμού και χώρων με χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων
  • η εκπαίδευση του προσωπικού
  • η ύπαρξη διαδικασιών χειρισμού περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων
© 2024 foodbites