additives 35020498

Πρόσθετα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Εγκεκριμένα πρόσθετα
Πρόσθετο είναι κάθε φυσική ή τεχνητή ουσία που συνήθως δεν καταναλώνεται ως τρόφιμο και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στο τρόφιμο γίνεται για συγκεκριμένους τεχνολογικούς σκοπούς (συντήρηση, ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων,κλπ). Τα πρόσθετα πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά αξιολογούνται ως προς την επικινδυνότητα και τις ποσότητες στις οποίες πρέπει να καταναλώνονται. Οι όροι χρήσης των εγκεκριμένων προσθέτων περιγράφονται στον Κανονισμό 1333/2008. (στον σύνδεσμο βλέπετε το ενοποιημένο κείμενο με τις τροποποιήσεις των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ). 

Στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού αναφέρονται τα επιτρεπόμενα πρόσθετα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2013
Α. Κανονισμός 1129/2011 (Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1333/2008)
Β. Κανονισμός 1130/2011 (Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008)
Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός 1129/2011 έχει τροποποιηθεί 17 φορές έως τώρα με τους παρακάτω Κανονισμούς
1131/2011, 232/2012, 380/2012, 470/2012, 471/2012, 472/2012, 570/212, 583/2012, 675/2012, 1049/2012, 1057/2012, 1147/2012, 1148/2012, 1149/2012, 1166/2012, 25/2013, 438/2013

Ενωσιακό μητρώο εγκεκριμένων προσθέτων

Τα εγκεκριμένα πρόσθετα και τους όρους χρήσεις τους μπορείτε να τα αναζητήσετε on-line από τον ενωσιακό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προδιαγραφές Προσθέτων
Στον Κανονισμό 231/2012  αναφέρονται οι προδιαγραφές για τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙ & ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008. Με την έκδοση του Κανονισμού καταργούνται οι Οδηγίες 2008/60/ΕΚ, 2008/84/ΕΚ και 2008/128/ΕΚ από την 1η Δεκεμβρίου 2012. Επίσης προβλέπονται μεταβατικά μέτρα. Συγκεκριμένα, τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα τροφίμων τα οποία κυκλοφόρησαν νόμιμα στην αγορά πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2012, αλλά δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό 231/2012, επιτρέπεται να κυκλοφορούν έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματά τους.

Επισήμανση προσθέτων που προορίζονται για χρήση από τον τελικό καταναλωτή
Ο τρόπος επισήμανσης των προσθέτων περιγράφεται στον Κανονισμό 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων και κυρίως στο Παράρτημα VII μέρος Γ. Ο τρόπος επισήμανσης των τροφίμων με γλυκαντικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω Κανονισμού
Ειδικά για τρόφιμα που περιέχουν τις χρωστικές

 • Κίτρινο Sunset (E 110)
 • Κίτρινο Κινολίνης (E 104)
 • Καρμοϊσίνη (Ε 122)
 • Ερυθρό Allura (E 129)
 • Ταρτραζίνη (Ε102)
 • Πονσώ 4R (Ε124)

σύμφωνα με το άρθρο 24 και το Παράρτημα V του Κανονισμού 1333/2008 η ονομασία τους ή ο αριθμός Ε θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να ακολουθείται από τη φράση«μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και στην προσοχή των παιδιών»
Εξαιρέσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού 1169/2011 δεν απαιτείται αναγραφή στον κατάλογο των συστατικών
α) πρόσθετων τροφίμων και ενζύμων τροφίμων:
i) των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιέχονταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου αυτού, υπό τον όρο ότι δεν εξυπηρετούν κανέναν τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν· ή
ii) που χρησιμοποιούνται ως τεχνολογικά βοηθήματα·

β) φορέων και ουσιών που δεν είναι πρόσθετα τροφίμων, αλλά χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο σκοπό όπως οι φορείς και που χρησιμοποιούνται στις αυστηρά αναγκαίες ποσότητες·
γ) ουσιών που δεν είναι πρόσθετα τροφίμων, αλλά χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο σκοπό όπως τα τεχνολογικά βοηθήματα και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή·
Σύμφωνα με το Παράρτημα V του ίδιου Κανονισμού εξαιρούνται της υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης προσυσκευασμένα τρόφιμα που παρέχονται ως:

 1. Αρωματικές ύλες
 2. Πρόσθετα τροφίμων
 3. Τεχνολογικά βοηθήματα
 4. Ένζυμα τροφίμων

Επισήμανση προσθέτων που δεν προορίζονται για χρήση από τον τελικό καταναλωτή
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού 1333/2008 θα πρέπει να παρέχονται οι εξής πληροφορίες

 1. ονομασία ή/και ο αριθμός Ε που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό για κάθε πρόσθετο τροφίμων, ή μία ονομασία πώλησης στην οποία αναφέρεται η ονομασία ή/και ο αριθμός Ε εκάστου προσθέτου τροφίμων
 2. η ένδειξη «για τρόφιμα» ή η ένδειξη «περιορισμένη χρήση σε τρόφιμα» ή μια πιο συγκεκριμένη αναφορά της προβλεπόμενης χρήσης του σε τρόφιμα
 3. εάν χρειάζεται, οι ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης ή/και χρήσης
 4. ένδειξη αναγνώρισης της παρτίδας ή του φορτίου
 5. οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη αυτών αποκλείει την ορθή χρήση του προσθέτου τροφίμων
 6. το όνομα ή η επωνυμία της επιχείρησης και η διεύθυνση του παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή
 7. ένδειξη της μέγιστης ποσότητας εκάστου συστατικού ή ομάδας συστατικών που υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισμούς στα τρόφιμα ή/και κατάλληλες πληροφορίες με σαφείς και εύκολα κατανοητούς όρους που θα επιτρέπουν στον αγοραστή να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό ή άλλη σχετική κοινοτική νομοθεσία
 8. η καθαρή ποσότητα
 9. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ή η τελική ημερομηνία χρήσης
 10. όπου ενδείκνυται, πληροφορίες σχετικά με πρόσθετο τροφίμων ή άλλες ουσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο

Tags:

© 2024 foodbites