Συμπληρώματα διατροφής

Κοινοτική Νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 διέπει την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

 

Βοηθητικά έγγραφα

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση άλλων ουσιών εκτός από τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία στα συµπληρώµατα διατροφής

 

Κατάλογος ουσιών που υποβλήθηκαν βάσει της Οδηγίας 2002/46 (άρθρο 4.6)

© 2024 foodbites