Ποιες είναι οι βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 178/2002 οι βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων τροφίμων είναι οι εξής:

Ασφάλεια
Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να διαθέτουν μη ασφαλή τρόφιμα
Υπευθυνότητα
Αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων η παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και διάθεση ασφαλών τροφίμων
Ιχνηλασιμότητα
Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν εάν ζητηθεί τον προμηθευτή ή τον αποδέκτη του τροφίμου
Διαφάνεια
Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληροφορούν άμεσα τις αρχές εάν διαπιστώσουν διακίνηση μη ασφαλούς τροφίμου
Έκτακτα περιστατικά
Οι επιχειρήσεις πρέπει να απομακρύνουν άμεσα από την αγορά τρόφιμα για τα οποία θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλή
Πρόληψη
Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να έχουν προσδιορίσει και να αναθεωρούν όταν απαιτείται κρίσιμα σημεία στην παραγωγική τους διαδικασία και να τα έχουν υπό συνεχή έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες μας για τη νομοθεσία τροφίμων

© 2024 foodbites