Ενισχυτικά γεύσης, Flavor enhancers

Κατηγορία προσθέτων τα οποία έχουν την ικανότητα να ενισχύουν ή να συμπληρώνουν τα γευστικά χαρακτηριστικά των τροφίμων. Τα πιο διαδεδομένα είναι τα: γλουταμινικό μονονάτριο, ινοσινικό νάτριο, γουανυλικό νάτριο. Χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό. Ανήκουν στην κατηγορία των προσθέτων  και στα οποία έχουν αποδοθεί οι αριθμοί Ε 621, Ε 627, Ε 631. Τα άλλα δυο χρησιμοποιούμενα ενισχυτικά γεύσης (ινοσινικό νάτριο, γουανυλικό νάτριο) χρησιμοποιούνται κυρίως συνδυαστικά με το γλουταμινικό μονανάτριο γιατί εμφανίζουν συνεργιστική δράση και μάλιστα σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα σε σχέση με αυτό (περίπου 2% επί του συνολικά περιεχόμενου γλουταμινικού). Είναι επιτρεπόμενα πρόσθετα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και παράγονται από ενζυμική δράση σε συγκεκριμένο εκχύλισμα βιομάζας βακτηρίων.

© 2024 foodbites