Πρόσθετο τροφίμων, Food Additive

Τα πρόσθετα είναι φυσικές ή τεχνητές ουσίες οι οποίες προστίθενται σκόπιμα στα τρόφιμα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων τεχνολογικών σκοπών (συντήρηση, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων κλπ). Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τα πρόσθετα κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες όπως συντηρητικά, χρωστικές, γλυκαντικά, αρώματα και οι γαλακτωματοποιητές.

Στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία κωδικοποιούνται με το γράμμα ‘Ε’ ακολουθούμενο από ένα μοναδικό αριθμό για το καθένα από αυτά. Η επισήμανσή τους στις ετικέτες των συσκευασμένων προϊόντων είναι υποχρεωτική και γίνεται με την αναγραφή του σκοπού που εξυπηρετεί η χρήση του στο συγκεκριμένο προϊόν ακολουθούμενο από την κωδικοποίηση με τον αριθμό Ε ή τη χημική του ονομασία. Όλα τα πρόσθετα που είναι κωδικοποιημένα με το γράμμα Ε είναι αξιολογημένα τοξικολογικά και είναι ασφαλή για τις χρήσεις και τις ποσότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να δείτε τα επιτρεπόμενα πρόσθετα ανά κατηγορία τροφίμου ή ανά χρήση.

© 2023 foodbites