Συντήρηση Τροφίμων, food preservation

Με τον όρο συντήρηση τροφίμων αναφερόμαστε στις τεχνικές, τεχνολογίες και επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ή / και την επιμήκυνση της διατηρησιμότητας των τροφίμων για μεγάλη χρονική διάρκεια με ασφάλεια και χωρίς αλλοιώσεις. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν την ψύξη, κατάψυξη, κονσερβοποίηση, καπνισμό, αφυδάτωση, ζύμωση, θερμική επεξεργασία (παστερίωση, αποστείρωση), ακτινοβόληση, υπερυψηλή πίεση, συσκευασία υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα καθώς και χρήση συντηρητικών. Οι τεχνικές συντήρησης μπορεί να χρησιμοποιούνται από μόνες τους ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αναφορικά με τη φύση του προϊόντος, το κόστος, το στόχο χρόνου διατηρησιμότητας και των απαιτήσεων του καταναλωτή.

© 2024 foodbites