Άρθρα με φράση - κλειδί ‘εμπλουτισμός’

εμπλουτισμός

eu commission

Νέος εκτελεστικός Κανονισμός για τα εμπλουτισμένα τρόφιμα

Εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 2012, ο εκτελεστικός Κανονισμός 489/2012 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του άρθρου 16 του Κανονισμού 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού 1925/2006, το αργότερο την 1η Ιουλίου 2013, η Επιτροπή …

Περισσότερα

εμπλουτισμός

eu-legal 38625055

Εφαρμοστικά μέτρα Κανονισμού 1925/2006

Για το άρθρο 8 του Κανονισμού 1925/2006 (εμπλουτισμός τροφίμων) , παράγραφος 4, (Απαγορευμένες ουσίες, ουσίες με περιορισμό χρήσης ή ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση) προβλέπεται η θέσπιση εφαρμοστικών μέτρων.

Εκδόθηκε την 11η Απριλίου 2012 ο Κανονισμός 307/2012  για τη θέσπιση εφαρμοστικών μέτρων σχετικά με τον καρορισμό της διαδικασίας που περιγράφεται …

Περισσότερα

εμπλουτισμός

Εμπλουτισμός

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Κανονισμός 1925/2006  διέπει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. Στον Κανονισμό αυτό γίνεται αναφορά στις επιτρεπόμενες μορφές βιταμινών και ανόργανων συστατικών με τις οποίες μπορούν να εμπλουτίζονται τα τρόφιμα, οι κανόνες επισήμανσης τους και η διαδικασία …

Περισσότερα

© 2023 foodbites