Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Ενωσιακή Νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1829/2003 περιγράφονται οι απαιτήσεις της επισήμανσης για τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) καθώς και για τρόφιμα που περιέχουν συστατικά που προέρχονται από ΓΤΟ.

Επίσης, ο Κανονισμός 1830/2003 σχετίζεται με την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των τροφίμων που παρασκευάζονται από αυτούς

 

Ο Κανονισμός 65/2004 περιγράφει τη διαδικασία καθιέρωσης συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Εγκεκριμένες τροποποιήσεις

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει καταρτίσει μητρώο με τις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις

 

© 2022 foodbites