Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Τι είναι η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (minimum durability);
Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο χρόνος ζωής του προϊόντος, δηλαδή το διάστημα εκείνο για το οποίο το τρόφιμο διατηρεί τα προδιαγεγραμένα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του . Περιγράφεται στην επισήμανση με τη χρήση των φράσεων: «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» (best before) ή «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος» (best before end)

Τί είναι η ημερομηνία ανάλωσης (use by);

Με αυτόν τον όρο δίνεται η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί ένα ευαλλοίωτο τρόφιμο. Στην επισήμανση περιγράφεται με τη φράση “Ανάλωση έως” (use by)

“Ανάλωση κατά προτίμηση “και “ανάλωση έως”: Ποια η διαφορά τους;
Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με την έκφραση «Ανάλωση κατά προτίμηση» δίνεται σε προιόντα που μετά από αυτήν την ημερομηνία θα έχουν υποστεί υποβάθμιση των οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτήρων τους αλλά μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή προς κατανάλωση και για κάποιο διάστημα πέραν της ημερομηνίας αυτής πχ κονσερβοποιημένα τρόφιμα
Η έκφραση «Ανάλωση έως» δίνεται στην επισήμανση ευπαθών προιόντων ,όπου η κατανάλωση τους πέραν της ημερομηνίας αυτής μπορεί να εμπεριέχει κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή

© 2024 foodbites