Ανόργανα οξέα, inorganic acids

Οξέα που δεν περιέχουν καρβοξυλομάδα (-COOH) η οποία απαντάται συνήθως στα οργανικά οξέα. Χαρακτηριστικά ανόργανα οξέα είναι το υδροχλωρικό οξύ, φωσφορικό οξύ, θειϊκό οξύ, κλπ

© 2024 foodbites