Γαλακτοκομικά προιόντα
PDFΕκτύπωσηE-mail

Foodbites |

Εκτύπωση

Κοινοτική νομοθεσία

Υγιεινή

Ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό 853/2004. Σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον επίσημο έλεγχο ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 2073/2005

Πρότυπα εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Κανονισμός 1234/2007 για την Κοινή Οργάνωση Αγορών

Μέθοδοι Ανάλυσης

Κανονισμός 273/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Ελληνική Νομοθεσία

Ισχύουν τα όσα περιγράφονται στα άρθρα 79-86 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών

Codex Alimentarius

Στην ιστοσελίδα του Codex Alimentarius υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα πρότυπα

Milk & milk products