Λίπη, έλαια , λιπαρές ύλες
PDFΕκτύπωσηE-mail

Foodbites |

Εκτύπωση

Ελαιόλαδο

Κοινοτική νομοθεσία

Το ελαιόλαδο βρίσκεται ανάμεσα στα προιόντα που αποτελούν αντικείμενο της ΚΟΑ (Κοινής Οργάνωσης Αγοράς). Τα γενικότερα θέματα της ΚΟΑ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό 1234/2007

Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, με τον Κανονισμό 29/2012, (σε αντικατάσταση του Κανονισμού 1019/2002), ρυθμίζονται οι κανόνες εμπορίας και επισήμανσής του.

Στις 24.04.2012 με τον Κανονισμό 357/2012 τροποποιήθηκε η παράγραφος 2, του άρθρου 12 του Κανονισμού 29/2012 ως προς το χρόνο παραμονής στην αγορά των προιόντων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1019/2002.

Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και σημανθεί στην Ένωση ή έχουν εισαχθεί στην Ένωση και τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τον κανονισμό 1019/2002 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 (αντί της 1ης Ιουλίου 2012 που προέβλεπε ο Κανονισμός), μπορούν να τεθούν στο εμπόριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Αναφορά στις προδιαγραφές ποιότητας του ελαιολάδου και τις μεθόδους προσδιορισμού των ποιοτικών παραμέτρων,  γίνεται στον Κανονισμό 2568/91

 

Ελληνική Νομοθεσία

Με την ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ2026/Β΄-18.09.2009) θεσπίζονται εθνικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 1019/2002. Από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr ) μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ κάνοντας αναζήτηση με τον αριθμό του ΦΕΚ

Διαβάστε επίσης

Κατευθυντήριες γραμμές για τους κανόνες εμπορίας και επισήμανσης του ελαιολάδου από τον ΕΦΕΤ