• Foodbites
  • FAQ's: Σύντομες Απαντήσεις

Ποια είναι τα βασικά προαπαιτούμενα που έχω υποχρέωση να τηρώ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι η τήρηση κάποιων γενικών πρακτικών ή προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως λέγονται . Τέτοια προαπαιτούμενα προγράμματα είναι 

  • η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής, 
  • ο σωστός σχεδιασμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 
  • η εξασφάλιση παροχής νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, 
  • ο αποκλεισμός βιολογικών εχθρών (έντομα, πτηνά, τρωκτικά), 
  • η

Περισσότερα

Ποιες είναι οι βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 178/2002 οι βασικές ευθύνες των επιχειρήσεων τροφίμων είναι οι εξής:

Ασφάλεια
Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να διαθέτουν μη ασφαλή τρόφιμα
Υπευθυνότητα
Αποτελεί ευθύνη των επιχειρήσεων η παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και διάθεση ασφαλών τροφίμων
Ιχνηλασιμότητα
Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν εάν ζητηθεί …

Περισσότερα

Ποιές είναι οι διατροφικές διαταραχές;

Τι είναι οι διατροφικές διαταραχές;

Η διατροφική διαταραχή περιγράφεται ως μια «ακραία μορφή συμπεριφοράς για τον έλεγχο του σωματικού βάρους». Μια συμπεριφορά που συνήθως συνοδεύεται από υπερβολική ενασχόληση με το βάρος και την εξωτερική εικόνα κάποιου σε βαθμό που επηρεάζει την ζωή και την λειτουργία του ατόμου. Η αυτοπεποίθηση είναι …

Περισσότερα

Τί είναι το αγουρέλαιο;

Αγουρέλαιο είναι το  ελαιόλαδο που παραλαμβάνεται πρώτο, στο ελαιοτριβείο, από επιλεγμένες ελιές που δεν έχουν ωριμάσει τελείως (είναι ακόμα πράσινες & άγουρες).  Το όνομά του σημαίνει «άγουρο /ανώριμο λάδι» και πολλές φορές θα το ακούσετε και με την ονομασία «πρωτόλαδο».
Το γεγονός ότι προέρχεται από ελιές υγιείς, που είναι ακόμα …

Περισσότερα

Με τι μπορώ να αντικαταστήσω στην παιδική διατροφή τα γλυκά;

Είναι προφανώς αναπόφευκτο να μην έρχεται ένα παιδί σε…πειρασμό να φάει γλυκό!
Ας ξεκινήσουμε πηγαίνοντας ένα βήμα..πίσω:
– Mήπως το παιδί  σας έχει πάρει το μήνυμα ότι τα γλυκά είναι κάτι “απαγορευμένο”;
– Μήπως στο σπίτι υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα γλυκά; Το να γνωρίζουν τα παιδιά ότι υπάρχουν γλυκά στο σπίτι …

Περισσότερα

Διαβάζω την ετικέτα στα αυγά

Στην ετικέτα βλέπω ότι τα αυγά είναι Κατηγορίας Α. Τι σημαίνει αυτό;
Τα αυγά ανάλογα με την ποιότητά τους ταξινομούνται στις κατηγορίες Α και Β.
Τα αυγά της κατηγορίας Α παρουσιάζουν  τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά.
α) κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα
β) αεροθάλαμος: ύψος όχι μεγαλύτερο …

Περισσότερα

Διατήρηση & χειρισμός αυγών στο σπίτι

Σε τι συνθήκες πρέπει να διατηρώ τα αυγά στο σπίτι;
Μετά την αγορά, συνιστάται η διατήρηση των αυγών στο ψυγείο μέχρι την ημερομηνία ανάλωσης που αναγράφει η συσκευασία τους

Σε ποιο σημείο του ψυγείου να τοποθετήσω τα αυγά;

Συνιστάται η διατήρηση τους σε κλειστό χώρο του ψυγείου ώστε να μην …

Περισσότερα

Ποια είναι τα προληπτικά μέτρα για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης ;

Σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι ανά στάδιο παραγωγής που θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ώστε να παρέχουμε στους πελάτες ασφαλή τρόφιμα.
Πιο συγκεκριμένα , ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας τα πιο βασικά προληπτικά μέτρα είναι:

Παραλαβή προϊόντων

  • Παραλαβή σε κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες για τα ευαλλοίωτα προϊόντα (έως 5ο

Περισσότερα

Τι πρέπει να προσέχουμε σε μια επιχείρηση ώστε να διαθέτουμε ασφαλή τρόφιμα;

Σκοπός των μέτρων που λαμβάνονται είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να είναι βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι η τήρηση κάποιων γενικών πρακτικών ή προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως λέγονται . Τέτοια προαπαιτούμενα …

Περισσότερα

Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης;

ΝΑΙ. Η επιχείρηση πρέπει να μεριμνά ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής
Αν η επιχείρηση απασχολεί μόνιμο υπάλληλο για τον  οποίο αποδεικνύεται η επάρκεια γνώσεων σε θέματα ασφάλειας τροφίμων (σχετικό πτυχίο, εγγραφή στα μητρώα εκπαιδευτών …

Περισσότερα

Πιστοποίηση κατά HACCP : Είναι υποχρεωτική απαίτηση της νομοθεσίας;

Όχι. Βάσει του Κανονισμού 852/2004 κάθε επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, διακινεί τρόφιμα, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει ένα σύστημα αυτοελέγχου ή ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων όπως αλλιώς λέγεται,  βασισμένο στις αρχές HACCP. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τεκμηριώνει στις αρμόδιες αρχές ότι λαμβάνει όλα …

Περισσότερα

© 2024 foodbites