Τρόφιμα φυτικής προέλευσης

Χυμοί φρούτων

Η βασική Οδηγία για τους χυμούς φρούτων είναι η Οδηγία 2001/112

Προϊόντα σοκολάτας, κακάο

Η βασική Οδηγία για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας είναι η Οδηγία 2000/36

Μαρμελάδες , ζελέ, μαρμελάδες εσπεριδοειδών

Η βασική Οδηγία για τα προϊόντα αυτά είναι η Οδηγία 2001/113

Ελαιόλαδο

Με τον Κανονισμό 29/2012

Περισσότερα

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Κρέας & αλιεύματα

Ενωσιακή νομοθεσία

Υγιεινή

Ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό 853/2004. Σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον επίσημο έλεγχο ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 2073/2005.

Επισήμανση

Για τα αλιεύματα, πέραν των γενικών κανόνων επισήμανσης, ισχύουν και οι απαιτήσεις του Κανονισμού 1379/2013

Ελληνική

Περισσότερα

© 2024 foodbites