Βιολογική Γεωργία

Ενωσιακή Νομοθεσία

Με τον Κανονισμό 834/2007 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανονισμοί της ΕΕ για την παραγωγή, τον έλεγχο και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ο κανονισμός αυτός θεμελιώνει το νομικό πλαίσιο για όλα τα επίπεδα παραγωγής, διανομής, ελέγχου και σήμανσης των βιολογικών προϊόντων που είναι δυνατό να προσφερθούν και να …

Περισσότερα

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Ενωσιακή Νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1829/2003 περιγράφονται οι απαιτήσεις της επισήμανσης για τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) καθώς και για τρόφιμα που περιέχουν συστατικά που προέρχονται από ΓΤΟ.

Επίσης, ο Κανονισμός 1830/2003 σχετίζεται με την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των τροφίμων που παρασκευάζονται …

Περισσότερα

πρόσθετα

additives 35020498

Πρόσθετα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Εγκεκριμένα πρόσθετα

Πρόσθετο είναι κάθε φυσική ή τεχνητή ουσία που συνήθως δεν καταναλώνεται ως τρόφιμο και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στο τρόφιμο γίνεται για συγκεκριμένους τεχνολογικούς σκοπούς (συντήρηση, ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων, κλπ). Τα πρόσθετα πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά αξιολογούνται ως προς την επικινδυνότητα και …

Περισσότερα

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων & μολυντές

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Ενωσιακή Νομοθεσία

Στον Κανονισμό 396/2005 καθορίζονται ανώτατα όρια (MRL’s) για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επειδή τα Παραρτήματα του Κανονισμού επικαιροποιούνται συνεχώς μπορείτε να δείτε την on-line βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων.

 

Μολυντές – Ρυπαντές

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία

Η διάθεση στην αγορά …

Περισσότερα

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενικά – Οριζόντια νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1935/2004 περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Επίσης στον Κανονισμό 2023/2006, περιγράφονται οι Ορθές Παραγωγικές Πρακτικές για την παραγωγή υλικών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα …

Περισσότερα

baby foods 85771558

Τρόφιμα για ειδικές ομάδες πληθυσμού

Ενωσιακή Νομοθεσία

Τα τρόφιμα της κατηγορίας αυτής ρυθμίζονται από τον  Κανονισμό 609/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, για τρόφιμα ειδικών διατροφικών σκοπών και ολική αντικατάσταση της δίαιτας για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. 

Με την έκδοση του Κανονισμού καταργούνται οι …

Περισσότερα

Νέα Τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία – το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός 2015/2283 περιγράφει τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την έγκριση και διάθεση νέων τροφίμων και συστατικών και αντικατέστησε τον Κανονισμό 258/97.

Ποια θεωρούνται νέα τρόφιμα

Τα νέα τρόφιμα είναι τρόφιμα τα οποία δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ πριν από τις …

Περισσότερα

Συμπληρώματα διατροφής

Ενωσιακή Νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 διέπει την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

Βοηθητικά έγγραφα

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση άλλων ουσιών εκτός από τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία στα συμπληρώματα διατροφής

 

Εθνική νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο …

Περισσότερα

εμπλουτισμός

Εμπλουτισμός

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Κανονισμός 1925/2006  διέπει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. Στον Κανονισμό αυτό γίνεται αναφορά στις επιτρεπόμενες μορφές βιταμινών και ανόργανων συστατικών με τις οποίες μπορούν να εμπλουτίζονται τα τρόφιμα, οι κανόνες επισήμανσης τους και η διαδικασία …

Περισσότερα

Γενικές Αρχές

Ενωσιακή Νομοθεσία

O Κανονισμός 178/2002

Οι βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων περιγράφονται στον Κανονισμό 178/2002 . Τα βασικά σημεία που εισάγει ο Κανονισμός αυτός είναι:

  • Δίνονται βασικοί ορισμοί (τρόφιμο, υπεύθυνος επιχείρησης, ιχνηλασιμότητα, κλπ.)
  • Η ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών για την ασφάλεια των τροφίμων / ζωοτροφών που παρέχουν

Περισσότερα

claims,labelling,επισήμανση,ισχυρισμοί

health claim

Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενικά

Το καθεστώς υποβολής, έγκρισης και χρήσης ισχυρισμών διατροφής και υγείας διέπεται από τον Κανονισμό 1924/2006 .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ισχυρισμός διατροφής είναι κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί η οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τρόφιμο διαθέτει ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες, λόγω της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) ή της …

Περισσότερα

© 2024 foodbites