Ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, minimally processed foods

Τρόφιμα τα οποία χειρίζονται με τον πιο κατάλληλο και κατά το δυνατό πιο ήπιο τρόπο επεξεργασίας με σκοπό τη διατήρηση όσο το δυνατό περισσότερο των ενδογενών αρχικών φυσικών, χημικών, διατροφικών και οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει εξελίξει τις παραδοσιακές τεχνολογίες συντήρησης & επεξεργασίας ώστε να επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους (πχ υπερυψηλή πίεση, τεχνολογία εμποδίων, ηλεκτρικά πεδία, ασηπτική τεχνολογία κλπ)

© 2024 foodbites