Οξυγόνο και ανάγκες μικροοργανισμών, Oxygen requirements for microorganisms

 

Υποχρεωτικά αερόβιοι μικροοργανισμοί (aerobes): Αναπτύσσονται παρουσία οξυγόνου

Υποχρεωτικά αναερόβιοι (anaerobes): Αναπτύσσονται απουσία οξυγόνου

Προαιρετικά αερόβιοι ή αναερόβιοι (facultative aerobes/anaerobes): Αναπτύσσονται παρουσία ή απουσία οξυγόνου

Μικροαερόφιλοι (microaerophiles): Αναπτύσσονται σε ελαττωμένη τάση οξυγόνου

© 2023 foodbites