Ωχρό Μαλακό Υδαρές Κρέας, Pale Soft Exudative (PSE)

Πρόκειται για απόκλιση από τη φυσιολογική τιμή του pH του κρέατος μετά τη σφαγή του ζώου. Αν το ζώο ταϊστεί υπερβολικά πριν τη σφαγή τότε αυξάνεται το γλυκογόνο και παράγεται μεγάλη ποσότητα γαλακτικού οξέος οδηγώντας σε pH<5.6. Αυτή η απόκλιση δίνει κρέας Ωχρό Μαλακό Υδαρές

© 2023 foodbites