Παραφίνες, Paraffin

Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες που όλα τα άτομα του άνθρακα είναι κορεσμένα με άτομα υδρογόνου. Παραλαμβάνεται από το υπόλειμμα της κλασματικής απόσταξης των πετρελαίων, το οποίο καθαρίζεται με συνεχείς κατεργασίες με καυστικό νάτριο και θειικό οξύ και με πλύσεις με νερό. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή κεριών.

© 2023 foodbites