Παράσιτα, Parasites

Μικροοργανισμοί που ζουν μέσα (ενδοπαράσιτα) ή πάνω (εκτοπαράσιτα) σε άλλο οργανισμό, που ονομάζεται ξενιστής, και αναπτύσσεται εις βάρος του καθώς προσλαμβάνει μέσω αυτού τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες ή/ και προστασία. Από βιολογική άποψη διακρίνονται σε μονο-ξενικά (που παραμένουν σε ένα ξενιστή) και σε πολύ-ξενικά (όταν στη διάρκεια της ζωής τους εναλλάσσουν ξενιστές). Επίσης διακρίνονται και σε προαιρετικά ή υποχρεωτικά, των όποιων οι επιπτώσεις στον ξενιστή είναι ελάχιστες (αβλαβή) σε αντίθεση με τα επιβλαβή που μπορεί να επιφέρουν ακόμη και τον θάνατο του ξενιστή (όπως π.χ. το παράσιτο της ελονοσίας).

© 2024 foodbites