Πατουλίνη, Patulin

Μυκοτοξίνη που παράγεται από μύκητες τύπου Penicillium & Αspergillus που αναπτύσσονται σε φρούτα (όπως μήλα, αχλάδια και ροδάκινα).  Ενώ καταστρέφεται κατά την διεργασία της αλκοολικής ζύμωσης για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και ξυδιού από χυμούς φρούτων, παρουσιάζει σχετική σταθερότητα κατά την διαδικασία της παστερίωσης κάνοντας απαραίτητη την  διαλογή των φρούτων πριν την επεξεργασία τους. Ανώτατο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης της πατουλίνης στους χυμούς έχει οριστεί από την ΕΕ στα 50 μg/kg.

© 2024 foodbites