Πλύσιμο χεριών

Γιατί είναι σημαντικό το πλύσιμο των χεριών;
Αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης της επιμόλυνσης των τροφίμων από κάποιον που χειρίζεται τρόφιμα είτε στο σπίτι είτε σε μια επιχείρηση τροφίμων. Με το σωστό πλύσιμο των χεριών, μειώνεται ο αριθμός των παθογόνων μικροοργανισμών (πχ Staphylococcus aureus, Salmonella, E. Coli) που βρίσκονται στα χέρια ενός χειριστή τροφίμων

Η χρήση γαντιών είναι υποχρεωτική;
Η χρήση γαντιών δεν αποτελεί νομική απαίτηση. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να εξασφαλισθεί η αποφυγή επιμόλυνσης του τροφίμου από τον χειριστή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με το τακτικό πλύσιμο των χεριών είτε με χρήση γαντιών τα οποία όμως πρέπει να αλλάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ιδιαίτερα όταν ο χειριστής αλλάζει αντικείμενο εργασίας.

Πόσο συχνά πρέπει να πλένει τα χέρια του κάποιος που χειρίζεται τρόφιμα;
Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα στις παρακάτω περιπτώσεις:
•    Πριν την έναρξη της εργασίας
•    Πριν το χειρισμό μαγειρεμένων ή έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων
•    Μετά το χειρισμό ωμών τροφίμων
•    Μετά το καθάρισμα και την αποκομιδή απορριμμάτων
•    Μετά την έξοδο από την τουαλέτα
•    Μετά το χειρισμό χρημάτων

© 2024 foodbites