Ποια είναι τα προληπτικά μέτρα για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης ;

Σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι ανά στάδιο παραγωγής που θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ώστε να παρέχουμε στους πελάτες ασφαλή τρόφιμα.
Πιο συγκεκριμένα , ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας τα πιο βασικά προληπτικά μέτρα είναι:

Παραλαβή προϊόντων

 • Παραλαβή σε κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες για τα ευαλλοίωτα προϊόντα (έως 5ο C για όσα συντηρούνται σε ψυγείο, τουλάχιστον -12ο C για όσα συντηρούνται σε κατάψυξη
 • Απόρριψη προϊόντων που παρουσιάζουν προβλήματα πχ φουσκώματα σε κονσέρβες, παραβιασμένες συσκευασίες, σάπια φρούτα και λαχανικά, κλπ
 • Μη αποδοχή προϊόντων χωρίς επισήμανση και προϊόντων στα οποία έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς τους

Αποθήκευση προϊόντων
Α. Αποθήκευση υπό ψύξη ή κατάψυξη

 • Τήρηση σωστών θερμοκρασιών στους ψυκτικούς θαλάμους
 • Επαλήθευση της σωστής λειτουργίας των θερμομέτρων μέτρησης
 • Αποφυγή της συναποθήκευσης ωμών και μαγειρεμένων τροφίμων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στα πάνω ράφια τα μαγειρεμένα και στα κάτω τα ωμά
 • Οτιδήποτε αποθηκεύεται σε ψυκτικό θάλαμο να βρίσκεται εντός κατάλληλου περιέκτη και καλυμμένο

Β. Ξηρή αποθήκευση

 • Για χύμα προϊόντα, αποθήκευση σε κατάλληλους κάδους και τοποθέτηση σε αυτούς της ετικέτας με τα στοιχεία επισήμανσής τους
 • Τα ράφια στην ξηρή αποθήκη να έχουν απόσταση 15 εκ από τον τοίχο και το πάτωμα ώστε ο χώρος να καθαρίζεται εύκολα
 • Τήρηση μέτρων για την αποφυγή προσβολής από έντομα, τρωκτικά και πτηνά
 • Κλείσιμο συσκευασιών μετά το άνοιγμά τους

Προετοιμασία

 • Αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης: Διακριτός εξοπλισμός (μαχαίρι, πάγκος κοπής για ωμό κοτόπουλο, ωμό κρέας, ωμό ψάρι, λαχανικά, μαγειρεμένα τρόφιμα)
 • Σχολαστικό πλύσιμο λαχανικών
 • Απόψυξη κρεάτων σε ψυγείο ή με κρύο τρεχούμενο νερό

Μαγείρεμα

 • Επαρκές μαγείρεμα ώστε η θερμοκρασία στο κέντρο του τροφίμου να είναι τουλάχιστον 75ο C για 15 δευτερόλεπτα

Διατήρηση τροφίμων και περισσευμάτων

 • Τα τρόφιμα μετά το μαγείρεμα διατηρούνται σε θερμοθάλαμο ή μπαιν μαρί το πολύ για 4 ώρες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 65-70ο C στο κέντρο τους
 • Αν ένα φαγητό που μαγειρευτεί δεν σερβιριστεί την ίδια ημέρα, θα πρέπει να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και στη συνέχεια να συντηρηθεί υπό ψύξη. Πριν σερβιριστεί πρέπει να αναθερμανθεί ώστε η θερμοκρασία στο κέντρο του να φτάσει σε σημείο μεγαλύτερο των 65ο C
 • Η αναθέρμανση επιτρέπεται μόνο μία φορά
© 2024 foodbites