Ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για όσα τρόφιμα περιέχουν γλυκαντικά;

1.    Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα γλυκαντικά επισημαίνονται με την προσθήκη της δήλωσης «με γλυκαντικά» η οποία συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου
2.    Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα πρόσθετα σάκχαρα και ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα γλυκαντικά  επισημαίνονται με την προσθήκη της δήλωσης «με σάκχαρα και γλυκαντικά» η οποία συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου
3.    Τρόφιμα που περιέχουν ασπαρτάμη/άλας ασπαρτάμης- ακετοσουλφάμης επισημαίνονται με την προσθήκη της δήλωσης

  • «περιέχει ασπαρτάμη (πηγή φαινυλαλανίνης)» η οποία αναγράφεται στην ετικέτα στις περιπτώσεις όπου η ασπαρτάμη/άλας ασπαρτάμης- ακετοσουλφάμης περιλαμβάνεται στον κατάλογο συστατικών μόνο με αναφορά στον αριθμό Ε.
  • «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης» η οποία αναγράφεται στην ετικέτα στις περιπτώσεις όπου η ασπαρτάμη/άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης περιλαμβάνεται στον κατάλογο συστατικών με τη συγκεκριμένη ονομασία της.

4.    Τρόφιμα με περιεκτικότητα σε πρόσθετες πολυόλες πάνω από 10 % επισημαίνονται με την προσθήκη της δήλωσης «η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση».

© 2024 foodbites