Ποιες οι ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για τις χρωστικές;

Όταν σε ένα τρόφιμο προστίθενται μία ή περισσότερες από τις χρωστικές

  • Κίτρινο Sunset (E 110)
  • Κίτρινο Κινολίνης (E 104)
  • Καρμοϊσίνη (Ε 122)
  • Ερυθρό Allura (E 129)
  • Ταρτραζίνη (Ε102)
  • Πονσώ 4R (Ε124)

Τότε στην επισήμανση του τροφίμου προστίθεται η δήλωση «μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά»
Εξαιρούνται  τα τρόφιμα στα οποία η (οι) χρωστική(-ές) έχουν χρησιμοποιηθεί για υγειονομικά ή άλλα σήματα σε προϊόντα με βάση το κρέας ή για το σφράγισμα ή τη διακοσμητική χρώση κελύφων αυγών.

© 2024 foodbites