Πολυουρεθάνη

Συνθετικό πολυμερές που παράγεται μέσω αντίδρασης  πολυολών με ισοκυανικές ομάδες και ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των πλαστικών. Με την μορφή αφρού η πολυουρεθάνη έχει αμέτρητες εφαρμογές και χρήσεις σε πολλαπλούς κλάδους της βιομηχανίας ως πλαστικό υλικό, από τη δημιουργία ειδικών καλουπιών, μέχρι τη χρήση του ως μονωτικό υλικό και τη δημιουργία μηχανημάτων και επίπλων.

© 2022 foodbites