Ανάπτυξη λογισμικού για πρόβλεψη χρόνου ζωής, ποιότητας και ασφάλειας έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων

Μέσω του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου της ΕΕ, θα χρηματοδοτηθεί έργο για την ανάπτυξη λογισμικού που θα προβλέπει το χρόνο ζωής σε συνδυασμό με θέματα ποιότητας και ασφάλειας σε έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Τρόφιμα – στόχοι του έργου είναι σαλάτες έτοιμες προς κατανάλωση και σαλάτες delicatessen, αλλά σκοπός του είναι να εφαρμοσθεί και σε άλλες κατηγορίες τροφίμων.
Πρόκειται για το έργο SOPHY (τα αρχικά προέρχονται από τον τίτλο του έργου: Development of a SOftware tool for Prediction of ready-to-eat food product sHelf life, quality and safetΥ).Επίσημη έναρξη του προγράμματος ήταν η 1η Φεβρουαρίου 2012, ενώ αναμένεται να  ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2015. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η εταιρεία ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΕ-ΚΑΛΑΣ
Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα εκτιμά τη συνεισφορά κάθε σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας στην ασφάλεια και το χρόνο ζωής του τροφίμου, αλλά και στη διατήρηση του επιθυμητού οργανοληπτικού προφίλ, μέσω συγκεκριμένων παραμέτρων που θα επιλεγούν δημιουργώντας συγκεκριμένα μοντέλα βασισμένα κυρίως στη μικροβιολογία πρόρρησης (predictive modeling)

Για περισσότερες πληροφορίες
http://www.ttz-bremerhaven.de/en/main-research-interests/food/research-projects/692-sophy.html

© 2024 foodbites