Πρωτεΐνες, Proteins

Αζωτούχες οργανικές ενώσεις με μοριακό βάρος από 10.000D μέχρι πάνω από 1 εκατομμύριο D , που αποτελούνται από αμινοξέα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς σχηματίζοντας μια γραμμική αλυσίδα, καλούμενη αλυσίδα πολυπεπτιδίων. Διακρίνονται σε απλές (όταν αποτελούνται μόνο από αμινοξέα) και σε σύνθετες (όταν στο μόριό τους περιλαμβάνονται και μη πρωτεϊνικά τμήματα όπως μέταλλα, σάκχαρα, λίπη κ.λπ.), ενώ βάσει της λειτουργίας τους διακρίνονται σε δομικές (όταν αποτελούν τα δομικά υλικά του κυττάρου), και λειτουργικές (όταν συμβάλλουν σε κάποιες λειτουργίες). Δρουν ως ένζυμα καταλύοντας βιοχημικές αντιδράσεις, ως ορμόνες, ως δομικά συστατικά (όπως οι πρωτεΐνες του κυτταρικού σκελετού) και είναι απαραίτητα διατροφικά στοιχεία για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η κατανάλωσή τους δίνει στον οργανισμό ενέργεια ίση με 4kcal/g.

© 2024 foodbites