Ανάκληση, Recall

Διαδικασία επιστροφής που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις τροφίμων ή από φορείς ελέγχου τροφίμων για καθορισμένες παρτίδες με προβλήματα ποιότητας ή ασφάλειας. Η ανάκληση αποτελεί βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος που σχετίζεται με την ασφάλεια των τροφίμων (Κανονισμός 178/2002) και βασική διαδικασία των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων

© 2023 foodbites